JAVNI POZIV
za podnošenje prijave za izbor šefova katedri za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2018.


Temeljem Odluke Stručnog vijeća Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od dana 7. srpnja 2016., pokrenut je postupak za izbor šefova katedri za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2018., i to:

  1. Katedra za sestrinstvo
  2. Katedra za fizioterapiju
  3. Katedra za radiološku tehnologiju (obavljen izbor!)
  4. Katedra za primaljstvo
  5. Katedra za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
  6. Katedra za društveno-humanističke znanosti

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija( čl. 36. – 38.), za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Članovi katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu s minimalno 40 norma sati godišnje unutar te katedre i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Šefa  katedre biraju tajnim glasovanjem članovi katedre, a odluka se donosi većinom nazočnih članova katedre.
Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela.
Šefovi katedri u sadašnjem mandatu moraju sazvati sastanak svoje katedre na kojemu će razmotriti prijave kandidata s programima rada koji moraju biti protokolirani minimalno dva dana prije termina održavanja sjednice katedre, provesti postupak tajnog glasovanja za predloženika ili predloženike koji istaknu kandidaturu te dostaviti zapisnike na protokol u tajništvo Odjela do 6. rujna 2016. kako bi Stručno vijeće dalo mišljenje o kandidatima.

 
Pročelnik:

Doc. dr. sc. Ante Obad, s.r.

Dodatne informacije