Studenti koji upisuju 2. godinu sveučilišnih preddiplomskih studijskih programa pri upisu odabiru jedan ili više izbornih predmeta pri upisu:

  • studenti koji upisuju 2. godinu sestrinstva ne odabiru niti jedan izborni predmet
  • studenti koji upisuju 2. godinu primaljstva odabiru četiri izborna predmeta od ponuđenih šest
  • studenti koji upisuju 2. godinu fizioterapije, radiološke tehnologije i medicinsko laboratorijske dijagnostike odabiru jedan izborni predmet od dva ponuđena

O sadržaju ponuđenih izbornih predmeta studenti se mogu informirati na stranici http://www.isvu.hr/javno/hr/vu346/nasprog/2012/nasprog.shtml na kojoj se za svaki studijski program pojedinačno nalazi popis izbornih predmeta. Do sadržaja predmeta se dolazi klikom na ime ponuđenog predmeta.

Dodatne informacije