Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. Jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija.
  2. Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač za područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija.

Pristupnici natječaju trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11) te uvjete Rektorskog zbora.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, p.p.464, Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dodatne informacije